woningeigenaar | duurzame aanbieder | intermediair

Kwaliteit & onafhankelijkheid

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid te garanderen zijn het proces en de criteria waaraan de Duurzame Aanbieders moeten voldoen vastgesteld door PriceWaterhouseCoopers. SKG-IKOB, de Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector, controleert of de Duurzame Aanbieders voldoen aan de criteria.

Initiatiefnemers

De duurzame aanbieder is een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en OnderhoudNL.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigt en verbindt 4.300 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Techniek Nederland 'staat' voor deze sectoren. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland is Techniek Nederland een factor van betekenis.

OnderhoudNL

OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. Met ruim 2.200 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Duurzame aanbieder

Duurzame aanbieder helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.