woningeigenaar | duurzame aanbieder | intermediair

20 juni

Je huis isoleren. Begin er nog vóór de zomer mee!

Steeds meer mensen verbeteren hun woning met isolatie. Daarmee bespaar je energie, krijg je meer comfort in huis en het is beter voor ons klimaat.

En niet alleen in de winter heb je voordeel van goed geïsoleerde muren, vloeren, daken en ramen met HR++ of triple glas. In de zomer zorgt goede isolatie juist vooreen koel huis, vooral als de zon erop staat.

Ga nú aan de slag
Wil je ook je huis beter isoleren? Ga dan nog voor de zomer aan de slag met advies en offertes. Je hebt er meteen profijt van bij hoge temperaturen. En je hebt ook nog eens genoeg
tijd om een vakman in te schakelen. Veel isolatiebedrijven hebben het nu al druk en zeker in het najaar en de winter.

Hoe pak je het aan?
Ga naar verbeterjehuis.nl en check wat jij nog kunt isoleren in je woning. Bereken jouw subsidie en bekijk de tips bijhet opvragen van een offerte. Liever persoonlijk contact? Schakel dan het energieloket in je buurt in. Ook te vinden op verbeterjehuis.nl.

7 maart

Huizenkopers kiezen voor verduurzaming

Bijna 80 procent van de huizenkopers nam de afgelopen twee jaar verduurzamingsmaatregelen. Het initiatief om over deze maatregelen te spreken met professionals ligt vooral bij de koper zelf blijkt uit onderzoek ‘Energieadvies bij aankoop van een woning*’ van Vereniging Eigen Huis.

De bereidheid van huizenkopers om hun nieuwe woning te verduurzamen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Uit eerder onderzoek van de vereniging in 2019 bleek dat 60 procent verduurzamingsmaatregelen nam, dit percentage is in 2022 opgelopen naar 78 procent. 

 

Bespreek verduurzamingsmaatregelen
De aankoop van een huis is een natuurlijk moment om de energiezuinigheid van een woning aan te pakken. Huizenkopers nemen veelal zelf het initiatief om te praten over de energiezuinigheid en de mogelijke verduurzamingsmaatregelen met professionals, zoals hypotheekadviseurs, makelaars, bouwkundigen, aannemers en energieadviseurs. 
Het percentage kopers dat verduurzamingsmaatregelen neemt zou mogelijk nog hoger kunnen liggen als de dienstverleners rondom de aankoop zelf actiever het gesprek aan zou gaan over de verduurzamingsmogelijkheden. Ruim 80 procent van de ondervraagden is tevreden over gevoerde verduurzamingsgesprekken. Een kleine 50 procent van de respondenten laat weten dat de adviesgesprekken zelfs doorslaggevend waren om te gaan verduurzamen.

Populaire verduurzamingsmaatregelen bij aankoop van woning
De meeste huizenkopers schaffen zonnepanelen aan (33 procent), voeren kleine verduurzamingsmaatregelen (32 procent) uit zoals tochtstrip en ledverlichting en vervangen glas in minimaal HR++ (27 procent). De verduurzamingsmaatregelen worden voornamelijk betaald met eigen (spaar)geld. Voor grotere verduurzamingsmaatregelen, zoals de aanschaf van een warmtepomp en het isoleren van de woning gebruikte 12 procent eigen geld in combinatie met een subsidie. 

Bron: Vereniging Eigen Huis

8 februari

Overheid moet huiseigenaren meer steunen om de eigen woning te verduurzamen

De komende jaren moeten veel woningen worden verduurzaamd. Dat gaat niet vanzelf. Op dit moment zien huiseigenaren nog vaak af van investeringen in bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp. Deels komt dit door financiële knelpunten. Uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat één op de vijf huizenbezitters een dergelijke investering niet kan betalen uit spaargeld en het geld ook niet kan lenen. Degenen die wél over voldoende armslag beschikken, blijken weinig prikkels te voelen om hiertoe over te gaan. De overheid moet huishoudens met betere voorlichting en gerichte prikkels helpen om te verduurzamen, concludeert DNB in een nieuwe Analyse.

De verduurzaming van gebouwen heeft daarnaast ook gevolgen voor de financiële sector, zo blijkt uit ander nieuw DNB-onderzoek. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben veel geld belegd in woningen en commercieel vastgoed en leningen verstrekt met gebouwen als onderpand. Het verduurzamen van deze gebouwen vraagt om forse investeringen en dat heeft mogelijk een groot effect op de waarde van de gebouwen. Veel instellingen kunnen de risico’s van die transitie nog onvoldoende inschatten door gebrek aan data en door onduidelijkheid over toekomstig klimaatbeleid.

Forse investeringen nodig om gebouwen te verduurzamen
De Nederlandse overheid heeft als ambitie dat alle gebouwen klimaatneutraal worden. Volgens het nationale Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Die transitie vraagt om forse investeringen, die voor een groot deel voor rekening komen van de eigenaren. Hierbij gaat het om investeringen in isolatie, maar ook in installaties, zoals warmtepompen. De studie van DNB laat zien dat in een scenario waarin alle woningen en gebouwen in Nederland gebruik zouden maken van een individuele warmtepomp de totale investering door eigenaren kan oplopen tot bijna 200 miljard euro. Huiseigenaren zouden in dit scenario gemiddeld bijna 24 duizend euro moeten investeren om hun woning aardgasvrij te maken. In andere scenario’s vallen de kosten lager uit, maar die veronderstellen dat bijna iedereen kan overstappen op zogenaamd “groen gas” of – wanneer die optie niet beschikbaar is – dat het gemeenten lukt om per wijk de goedkoopste alternatieve aanpak te realiseren.

Lees hier het complete artikel (Bron DNB)

27 oktober

30 oktober & 6 november binnenkijken bij huiseigenaren

Huiseigenaren in heel Nederland delen hun ervaring en stellen hun woning open voor bezoekers tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en 6 november 2021. Wil jij aan de slag om je woning energiezuinig te maken? Je kunt veel leren van anderen die al stappen hebben gezet.

Er zijn op de website allerlei soorten huizen te vinden, van vrijstaand tot een tussenwoning en van monumentaal tot nieuwbouw. Als je aan de rechterkant van deze pagina je plaatsnaam invult, worden de huizen bij jou in de buurt getoond. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, type woning of onderwerp.

Jaarlijks stelt een groot deel van de huiseigenaren de woning open voor bezoekers. Zij vertellen met veel enthousiasme over het energiezuinig maken van hun woning. Zij geven een rondleiding, delen ervaringen en bespreken jouw vragen. 

Kijk voor de deelnemers en meer informatie op duurzamehuizenroute.nl

27 september

De Nationale Duurzame Huizen Route van start in Leiden

De negende editie van de Nationale Duurzame Huizen Route is officieel geopend! Ruim 400 huiseigenaren staan in de startblokken om bezoekers te ontvangen op zaterdag 30 oktober & 6 november. Zij geven dan uitleg over de duurzame maatregelen in hun woning, ter inspiratie van anderen. Huiseigenaar Marc Koene uit Leiden gaf woensdagmiddag het startsein in aanwezigheid van de gedeputeerde Berend Potjer.

Tijdens de opening vertelde Marc Koene met enthousiasme over de duurzame maatregelen in zijn woning. “We hadden thuis koude voeten en daar wilden we vanaf. Vloerverwarming was voor ons geen optie, omdat we de houten vloer wilden behouden. Daarom kozen we om de vloer te isoleren vanuit de kruipruimte. Ook de dak- en wandisolatie in combinatie met de hybride warmtepomp zorgen voor een prettig huis.” Op zaterdag 30 oktober stelt Marc Koene, net als honderden andere huiseigenaren in Nederland, nogmaals zijn woning open voor geïnteresseerde bezoekers.

Waardering voor gastvrije huiseigenaren
Ook andere huiseigenaren die de komende weekenden hun huis openstellen, werden in het zonnetje gezet door gedeputeerde Berend Potjer: ‘Juist in deze tijd zijn mensen op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. Vaak weet je dan niet waar je moet beginnen. Dan helpt het om van ervaringsdeskundigen te horen hoe zij het hebben gedaan, om voorbeelden en ervaringen uit te wisselen met buren die hun huis al hebben verduurzaamd. Zij zijn als het ware een startpunt, en via de Duurzame Huizen Route makkelijker te vinden.’

Startsein om op bezoek te gaan
Het landelijke evenement wordt mede mogelijk gemaakt door vijf provincies (Friesland, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland), 145 gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl.

31 augustus

WEBINAR: DE ZONNIGE KANT VAN PARKEREN 6 SEPTEMBER

Op 6 september is een webinar over het onderzoek: kansen voor zon-PV boven parkeerruimtes. Hiervoor hebben CE Delft en Merosch in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor solar carports in Nederland, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het rapport “De zonnige kant van parkeren” biedt een overzicht van gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Daarnaast geeft het per RES-regio inzicht in de potentie voor zonne-energie boven parkeerruimtes. Ook behandelt het de huidige internationale marktontwikkelingen, de businesscase en de kansen & knelpunten rondom PV-parkeren. 

In het webinar wordt het onderzoek en het rapport erover gepresenteerd en is er ruimte voor inhoudelijke discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het webinar is met name interessant voor eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers van zonnestroomprojecten en medewerkers bij lokale overheden & RES-regio’s.

Aanmelden en kosten
Deelname aan het webinar is gratis. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een paar dagen voor het webinar krijgt u de uitnodiging om deel te nemen toegestuurd.


Datum: Maandag 6 september 2021
Tijd: 14.00 tot 15.00 uur

 

 

31 augustus

KOM NAAR DE OPEN ENERGIEDAG OP 11 SEPTEMBER 2021!

Ontdek de wereld achter het stopcontact en de thermostaat. Waar komen elektriciteit en warmte eigenlijk vandaan? En hoe zorgen we ervoor dat die energie steeds schoner wordt? 

Ontdek het nu tijdens de Open Energiedag. Kom jij kijken naar een zonne- of windpark bij jou in de buurt? Ontmoet de mensen achter een biomassacentrale; voel de warmte van bodemenergie. Aanmelden hoeft niet tenzij anders vermeld.

Bron: website NVDE

1 juni

Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren

Het SCP onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de woningeigenaren stappen gezet om de woning te verduurzamen.

Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle 7 miljoen huizen hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Belangrijke stap hierin is de isolatie van woningen en het benutten van zonne-energie. Een groot deel van de huiseigenaren heeft deze stap echter nog niet gezet; bijna de helft heeft nog niet de isolatie verbeterd en driekwart van de eigenaren met een eigen dak heeft nog geen zonnepanelen geplaatst. Verschillende belemmeringen houden hen tegen om in beweging te komen. Om een kanteling in de verduurzaming door woningeigenaren te realiseren, is aanvullend beleid nodig om huiseigenaren te stimuleren en te ondersteunen.

Uit het onderzoek blijkt dat 25% van de woningeigenaren isolatie heeft toegepast en 19% zonnepanelen op het eigen dak heeft geplaatst. Daarnaast zegt 23% van de woningeigenaren het huis te willen gaan isoleren en is 35% voornemens om zonnepanelen te plaatsen. De groep woningeigenaren die niet wil verduurzamen is ongeveer even groot (bij isolatie 26% en zonnepanelen 35%).

Drijfveren bij verduurzaming
Als belangrijkste reden om te isoleren noemt ongeveer een derde deel van de woningbezitters de besparing op de energierekening en een derde deel noemt comfortverbetering. De groep mensen dat het milieu als belangrijkste reden aanvoert voor verduurzaming is wat kleiner. Woningverduurzaming draait voor woningeigenaren dus lang niet altijd om milieuwinst.

Een aanzienlijke groep zegt niet bereid te zijn tot woningverduurzaming. Vaak is het niet zozeer een kwestie van niet willen, als wel van niet kunnen verduurzamen.  Voor de ene groep woningeigenaren spelen daarbij andere barrières een rol dan bij een andere groep. Bij de woningeigenaren die wel willen verduurzamen maar dit nog niet hebben gedaan, komen belemmeringen naar voren zoals te hoge kosten, de verwachting dat maatregelen in de toekomst goedkoper worden of dat men zich er nog niet in heeft verdiept.  Voor een kwart (isolatie) tot de helft (zonnepanelen) van de eigenaren is de belangrijkste reden om niet te willen verduurzamen de onzekerheid hoe lang ze nog in de woning zullen wonen, bijvoorbeeld door een voorziene verhuizing of omdat men op leeftijd is.

Groepen
Het SCP onderzocht of op basis van gedrag, gedragsintenties en meer algemene opvattingen over klimaatbeleid en duurzaam gedrag, groepen te onderscheiden zijn in woningverduurzaming, die meer of minder meekomen met de beoogde beweging. Een van de mogelijke uitkomsten is deze categorisering is de volgende indeling in vijf groepen: [1]

 • voorlopers, die het vaakst zonnepanelen en na-isolatie hebben toegepast;

 • bereidwillige volgers, die het vaakst aangeven de intentie te hebben voor toepassing van zonnepanelen en na-isolatie;

 • middengroep, die overal gemiddeld op scoort en tevens de grootste groep is;

 • terughoudenden, die sterk lijken op de middengroep maar minder de intentie hebben om van het aardgas af te stappen;

 • achterblijvers, die het laagst scoren op de intentie te kiezen voor zonnepanelen en verbeterde isolatie en tevens de kleinste groep vormen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

3 mei

ISDE voor woningeigenaren nu ook mogelijk met lokale subsidies

Vanaf 21 april is het voor woningeigenaren mogelijk ook Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aan te vragen na het ontvangen van lokale subsidies van gemeenten en provincies.

Na de uitbreiding van de ISDE aan het begin van dit jaar bleek dat een aantal gemeenten en provincies voor sommige maatregelen een aanvullende subsidie bieden. Dit stuitte vervolgens op een probleem dat de ISDE stapelen met andere subsidies niet mogelijk maakte. Daarom is besloten de regeling op dit punt te wijzigen.

Voor zakelijke aanvragers blijft stapelen van ISDE met andere subsidies niet toegestaan.

Financiële steun
De ISDE is een subsidie voor woningeigenaren voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijk gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Meer weten?
Meer informatie over de regeling vindt u op www.rvo.nl/isde

 

Bron: RVO.

16 maart

Nationaal isolatieprogramma met voucher in het regeerakkoord?

Er moet een ambitieus Nationaal Isolatie Programma komen in het nieuwe regeerakkoord. Daarvoor pleit, in aanloop naar de verkiezingen, een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en Energie-Nederland.

In een gezamenlijke position paper zetten zij uiteen hoe dit programma eruit moet zien. Belangrijk onderdeel is de introductie van een vouchersysteem. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende de maatregelen door. Met een 'isolatievoucher' van €2000 per huishouden kunnen jaarlijks 104.000 woningen worden verduurzaamd.
De opstellers van het position paper constateren dat veel woningen slecht of niet goed geïsoleerd zijn. Ruim 2,7 miljoen woningen hebben een energielabel lager dan C. Dat is slecht voor het klimaat en leidt tot een onnodig hoge energierekening voor huishoudens. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor wooncomfort en is daarnaast nodig om de woning te kunnen verwarmen met duurzame energiebronnen.

Nationaal Isolatie Programma
Uit eerder onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu bleek dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die niet isoleren, de kosten de belangrijkste barrière zijn. De partijen benadrukken daarom het belang van een vouchersysteem: iedere woningeigenaar met een slecht geïsoleerd huis krijgt een voucher ter waarde van €2000 om isolatiemaatregelen te treffen. Het EIB becijfert dat met een extra jaarlijks overheidsbudget van €208 miljoen er zo'n 104.000 koopwoningen per jaar en tot aan 2031 ruim een miljoen woningen kunnen worden verduurzaamd als de eigenaar een voucher krijgt. Dat leidt tot 0,4 Mton CO2-reductie per 2030, waarvan 0,3 Mton additioneel is ten opzichte van bestaand beleid. De terugverdientijd voor deze investering is voor bewoners volgens EIB nog altijd zo'n 13-25 jaar. Om de terugverdientijd te verminderen tot zeven jaar is een voucher nodig van €2600-€5000.

Maatregelen
De volgende maatregelen moeten een plek krijgen in het Nationaal Isolatie Programma:

 • Het voorbereiden van een isolatieverplichting vanaf 2030 bij verkoop of renovatie.
 • Een ophoging van het beschikbare budget voor isolatie via de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) en het toegankelijk maken van deze regeling voor zowel woningeigenaren als de particuliere huursector.
 • Voortzetten van het verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden; het verhogen van de energiebelasting op aardgas en het verlagen van belasting op elektriciteit.
 • De hoogte van de hypotheek afhankelijk maken van de energieprestatie van de woning. Hierdoor zullen mensen die een huis kopen of renoveren dit moment benutten om te isoleren.

Bron: Bouwend Nederland

2 maart

Campagne Maatregelen in huis van start

Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren op je energiekosten en help je het klimaat. Je kunt denken aan het laten isoleren van het dak, de vloer, de gevel of de ramen. Als je het slim aanpakt, kan je een subsidie krijgen.

Wil je op een eenvoudige manier zien of je je huis energiezuiniger en duurzamer kunt maken? Doe dan alvast de check op www.verbeterjehuis.nl. Hier zie je wat voor jouw woning de beste keuze is en hoe je dit kunt financieren met een van de subsidieregelingen. 

Iedereen doet wat
De isolatiecampagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is samen met onder meer Milieu Centraal ontwikkeld en is een onderdeel van de meer jaren koepelcampagne ‘Iedereen doet wat’. De komende jaren moeten we namelijk 1,5 miljoen woningen verduurzamen. Dit betekent dat veel huiseigenaren iets (meer) moeten gaan doen.

17 december

Verduurzamen van koopwoningen

Partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe makelaars, hypotheekverstrekkers en andere betrokkenen huizenkopers informeren of adviseren over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt een mooie kans om de woning gelijktijdig te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak gelijk te isoleren en zonnepanelen te leggen. Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een grote slag gemaakt kan worden in het energiezuiniger te maken van de bestaande woningvoorraad. Naast een bijdrage aan het klimaat kan verduurzaming voor huiseigenaren ook leiden tot een lagere energierekening, meer wooncomfort en meer waardevaste woning.

Advies en financiering
Door huizenkopers bij elke stap te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming en meer voor hun woning relevante informatie te verstrekken, wordt verduurzaming een standaard onderdeel van het koopproces. Makelaars geven daar waar mogelijk energieadvies via een tool, zodat zij huizenkopers in een vroeg stadium inzicht kunnen geven in de mogelijkheden. De opties om verduurzaming te financieren worden expliciet ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken en financiers zetten zich in voor een goed financieringsaanbod. Ook de Nationale Hypotheek Garantie wil verduurzaming toegankelijker maken en neemt daarom in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug, waarbij kan worden aangegeven welke opties nog mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan verbonden zijn. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is.

Klimaatakkoord
Het convenant Verduurzaming koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren. Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het convenant is op 17 december 2020 door partijen ondertekend.

Bron: Rijksoverheid

1 augustus

Provincies volop aan de slag met praktische invulling Klimaatakkoord

Provincies gaan volop aan de slag met het vergroten van de kennis bij hun inwoners over de mogelijkheden tot verduurzaming. Acht van de elf provincies die inmiddels een coalitieakkoord hebben, hebben hier concrete plannen voor. Nog twee provincies benoemen het belang van communicatie.

Dat blijkt uit een analyse die de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft laten uitvoeren van de provinciale coalitieakkoorden.

In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en de bijbehorende ambities expliciet onderschreven. Zeven van de elf provincies reserveren geld voor klimaatbeleid. De voorbeeldrol in het verduurzamen van de eigen gebouwen en auto’s pakken ze nog maar mondjesmaat.

Inmiddels zijn in elf van de twaalf provincies de onderhandelingen afgerond. De NVDE heeft de akkoorden laten toetsen op twaalf criteria, wisselend van de klimaatambities tot aandacht voor de eigen verduurzaming en gereserveerd budget.

Bron en verder lezen:

NVDE

27 maart

Woonlastenneutraliteit

Het Ontwerp Klimaatakkoord is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend. Eén van de belangrijke onderwerpen is de ‘Woonlastenneutraliteit’ voor de bewoner. Dit zal het uitgangspunt blijven. PBL heeft berekend dat dit bereikt kan worden door:

1. Het instellen van een warmtefonds (bv. subsidie op maatregelen of subsidie op een rente op een lening)
2. Een verhoging van de gasprijs die zorgt dat isoleren financieel aantrekkelijker wordt. Via het nemen van andere maatregelen zal de koopkracht gegarandeerd blijven.
3. Kostendaling van maatregelen. Deze zal onder andere gerealiseerd worden via de wijkaanpak.
Meer info vindt u hier op de website van PBL

6 februari

Circulair bouwen

Het laatste jaar is een grote focus op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving gekomen. Gebouwen, ook bestaande, moeten op termijn aardgasvrij worden gemaakt en voorzien worden van een andere warmtebron. 

Naast deze opgave komt er ook steeds meer aandacht voor circulair bouwen. Meer informatie over het Bouwbesluit en circulair bouwen vindt u in door Nieman Raadgevende Ingenieurs opgesteld whitepaper. 


Afbeelding: RVO

3 februari

Bouwbeurs gestart

De bouwbeurs is weer gestart. Deze vindt plaats van dinsdag 4 februari tot en met vrijdag 8 februari. Meer informatie vindt u op: https://www.bouwbeurs.nl

14 januari

EPC wordt BENG

In de nieuwbouw geldt nu de EPC-eis van 0,4. In november 2018 is de opvolger van de EPC gepresenteerd: de BENG eis. De BENG eis zal op 1 januari 2020 worden ingevoerd. 

De eis voor BENG-1 is minder laag dan verwacht op basis van wat in 2015 is genoemd. Dit heeft tot wisselende reacties geleid. In januari zal een Internetconsultatie gestart worden over de voorgenomen eisen. Daarna zullen deze vastgelegd worden. Voor de bestaande bouw zal op termijn ‘de standaard’ komen deze zal dezelfde manier van berekenen gaan kennen.

Meer informatie over de voorgenomen BENG-eis kunt u vinden op: site RVO

23 december

Klimaatakkoord

Op 21 december jl. is het Ontwerp van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Planbureau van de Leefomgeving zal de verschillende genoemde maatregelen gaan doorrekenen op onder andere haalbaarheid en betaalbaarheid.

De verwachting is dat op basis hiervan nog een korte onderhandelingsronde zal plaatsvinden. In de zomer wordt het definitieve Klimaatakkoord verwacht. Voor de bestaande woningbouw staan er een aantal belangrijke voorgenomen maatregelen in. Eén van deze maatregelen is ‘de standaard’. De hoogte van ‘de standaard’ zal in het tweede kwartaal van 2019 worden besproken.

Meer informatie over het Klimaatakkoord kunt u vinden op klimaatakkoord.nl

10 oktober

Dag van de Duurzaamheid meer dan alleen spaarlampen vervangen

Vandaag op de Dag van de Duurzaamheid laten we in Nederland zien hoe we bewust omgaan met de aarde. Dit kan op kleine schaal door EKO Fair Trade koffie te drinken, geen plastic tasjes meer aan te nemen of spaarlampen te vervangen door LED.

Door uw woning (stapsgewijs) energiezuinig te maken, levert u een grote bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen. Maar waar begint u? Een Duurzame Aanbieder heeft alle kennis in huis en één centraal aanspreekpunt voor u!

 

Eén aanspreekpunt

Kan ik het beste een warmtepomp of zonnepanelen kopen, of doe ik er verstandiger aan om mijn huis te isoleren? Geen zin om vandaag een isolatiespecialist over de vloer te hebben, en morgen een leverancier van zonnepanelen aan de keukentafel te hebben. Op duurzameaanbieder.nl vindt u alleen bedrijven die al deze kennis onder één dak hebben en met één aanspreekpunt bij u komen. Van persoonlijk advies, informatie over mogelijke subsidies en uitvoering tot goede nazorg. Alle aanbieders op de website duurzameaanbieder.nl zijn door onafhankelijk keuringsinstituut SKG-IKOB gekeurde bedrijven. Uniek ik dat zij u als woningeigenaar een energieprestatiegarantie geven bij het volledig energieneutraal maken van de woning.


Waarom verduurzamen?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben we met 194 andere landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen.

Net als alle huizen in Nederland moet daarom ook uw woning de komende jaren stap voor stap verder verduurzaamd worden. De Dag van de Duurzaamheid is een mooie gelegenheid om te ontdekken wat past bij uw huis en budget.

Zoek een Duurzame Aanbieder in uw buurt en laat zien dat duurzaamheid voor u belangrijk is!

18 juni

VVE's kunnen alleen dit jaar nog profiteren van subsidie energiebesparing eigen huis

Verenigingen van Eigenaren (VVE's) kunnen alleen dit jaar nog subsidie aanvragen voor energiebesparing en verduurzaming van hun gebouw. Bij gebouwen ouder dan 15 jaar loont het om maatregelen te nemen voor energiebesparing en verduurzaming.

Een logisch moment om te starten met energiebesparing is bijvoorbeeld tijdens groot onderhoud. Verduurzaming levert meer comfort op en de verkoopwaarde van de woning stijgt. Daarnaast gaat de energierekening omlaag, waardoor de servicekosten gelijk kunnen blijven.

Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) halen VVE's hiervoor kennis en subsidie in huis. Ook kunnen huiseigenaren dit realiseren met de VVE Energiebespaarlening erbij.

Naast subsidie voor energiebesparende maatregelen ondersteunt de SEEH ook de eerste, verkennen de stappen, zoals procesbegeleiding en energieadvies voor inzicht in besparingsmogelijkheden. De SEEH kan ook worden gecombineerd met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de komende 10 jaar.

Let op: de SEEH loopt nog tot en met december 2018. VVE's moeten daarom nog dit jaar in actie komen als ze hiervan willen profiteren.
 

 

 

 

 

29 maart

Grote belangstelling voor het bezoeken van een gasloze woning

Duurzame koplopers openen hun deuren tijdens een thematour.

Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.


Duurzame koplopers openen hun deuren tijdens een thematour.

Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.

De thematours zijn interessant voor iedereen die plannen heeft om te gaan (ver)bouwen of energiebesparende maatregelen wil nemen en op zoek is naar verdieping van hun kennis.Samen met een groep van ca. 10 personen wordt een duurzaam huis bezocht aan de hand van een thema. Het verhaal van een buurman, buurtgenoot of kennis sluit goed aan bij de vragen van bezoekers. De ervaringen van anderen helpen om tot een beter plan te komen voor je eigen woning en om goed voorbereid aan de slag te gaan.

Thema aangeven
De thema’s van de excursies lopen uiteen van warmtepomp tot isoleren en van gasloos wonen tot bouwen met natuurlijke materialen. Het actuele aanbod van thematours is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/thematours. Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven, maar ook zelf een thema aandragen.

Ook aansluiten?
Op www.duurzamehuizenroute.nl staan veel prachtige voorbeelden van bestaande woningen in heel Nederland die omgebouwd zijn tot energiezuinige en duurzame woningen. Huiseigenaren die het leuk vinden om hun ervaringen te delen, kunnen hun huis als voorbeeld aanmelden. Wie ideeën op wil doen, kan 365 dagen per jaar de voorbeelden op de website bekijken en online vragen stellen aan de bewoners.

De thematours worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk door nog meer gemeenten en provincies. De thematours zijn een initiatief van Nationale Duurzame Huizen Route.

Fotograaf: Lenus van der Broek & Binne-Louw Katsma
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlies Schuit – van de Ridder van Duurzame Huizen Route via 06 – 26 1000 36 of g.schuit@duurzamehuizenroute.nl. Afbeeldingen zijn eigendom van Nationale Duurzame Huizen Route en mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen met betrekking tot de Duurzame Huizen Route.
16 maart

Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) voert 400e energiescan uit

Op 15 maart vierde het consortium Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) dat al 400 woningeigenaren in 2017 via hen gebruik maakten van een energiescan. Met het label van de Duurzame Aanbieder worden particuliere woningbezitters van A tot Z ondersteund in het verduurzamen van de woning én hebben één contactpersoon die alles regelt.

Op 15 maart vierde het consortium Duurzaamheid Combinatie Zwolle (DCZ) dat al 400 woningeigenaren in 2017 via hen gebruik maakten van een energiescan. Met het label van de Duurzame Aanbieder worden particuliere woningbezitters van A tot Z ondersteund in het verduurzamen van de woning én hebben één contactpersoon die alles regelt.

Sinds begin 2018 mag DCZ, bestaande uit Schunselaar schildersbedrijf, Breman Warmteadvies, Riezebos Bouwbedrijf, BEVO en EB-Bouwadvies, zich Duurzame Aanbieder noemen. Hiermee kiest de huizenbezitter voor een betrouwbare aanbieder en bespaart niet alleen energie, maar ook tijd en geld. Voor alle vragen over energiebesparende maatregelen heeft de consument namelijk één aanspreekpunt,de DCZ energieprestatieadviseur. Indien gewenst worden ook de uitvoering en het onderhoud verzorgd.

DCZ besloot zich aan te melden als Duurzame Aanbieder omdat de klant door dit label kiest betrouwbaarheid en kwaliteit.


23 januari

Neem jouw energiegedrag onder de loep tijdens Warmetruiendag

Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en energiebesparingssuccessen te delen. Dit jaar vieren we Warmetruiendag op vrijdag 2 februari 2018. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad!

Warmetruiendag zet energiebesparing - en de belangrijkste factor daarbij: wijzelf, de mens - in het zonnetje. Warmetruiendag is hét moment in het jaar om stil te staan bij ons energiegedrag en onze energiebesparingssuccessen, slimme innovaties en alledaagse duurzame oplossingen met elkaar te delen. Want samen energie besparen, geeft energie!

Dat energiebesparing niet alleen leuk kan zijn maar vooral ook belangrijk is, blijkt wel uit de volgende illustraties. Want wist je dat ons CO2 budget bijna op is? Ook is er veel energie te besparen bij het verwarmen van woningen, kantoren en scholen: wereldwijd gaat bijna 40% van onze energie naar het verwarmen van gebouwen. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel je maandelijks betaalt voor je gasverbruik: 43% van de Nederlanders weet dat eigenlijk niet... Terwijl we, volgens de Universiteit van Cambridge, maar liefst 70% van de energie -wereldwijd- kunnen besparen door slimmer met energie om te gaan!

Wil je weten welke maatregelen jij kunt nemen om energie te besparen in huis? Neem contact op met een Duurzame Aanbieder. Hij helpt je graag verder.

22 januari

Nieuwe campagne Energie besparen doe je nu promoot energiebesparing woning

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start vandaag de campagne Energie besparen doe je nu.

Verduurzamen woningen
In Nederland staan ongeveer 9 miljoen gebouwen, waarvan 8 miljoen woningen. Die dragen voor 16 procent bij aan de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Die moeten allemaal een alternatief krijgen voor aardgas om te verwarmen en te koken. Dat zijn meer dan 250.000 woningen per jaar. Daarnaast moeten ook de ruim 1 miljoen bedrijven, winkels, scholen en andere gebouwen van het aardgas af.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Met gemeenten en woningcorporaties werk ik samen aan energiezuinige gebouwen. Ook steeds meer woningeigenaren zijn zelf bezig met energiebesparing. Energiebesparing levert altijd iets positiefs op. Of je het nu voor je portemonnee, een behaaglijk huis, de toekomst van je kinderen of het milieu doet.”

Peiling energiebesparing huishoudens
Om inzicht te krijgen in energiebesparing in Nederlandse huishoudens heeft Kantar Public in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een peiling onder huiseigenaren uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 90 procent van de Nederlandse huishoudens wel eens gehoord heeft dat we van het aardgas af gaan. Ruim een kwart denkt zelfs dat we in het komende decennium (2021-2030) al helemaal geen gas meer gebruiken. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het duurzamer maken van onze woningen.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): “Steeds meer mensen vervangen hun CV-ketel op gas door een duurzaam alternatief, zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Een verstandige investering, zeker als je oude CV-ketel aan vervanging toe is, want we gaan in Nederland van het aardgas af. Dankzij subsidie is het nu extra aantrekkelijk geworden de overstap te maken en zelf bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.”

100 miljoen voor aardgasvrije warmtesystemen
Het onderzoek laat zien dat 14 procent van de Nederlandse huiseigenaren denkt over tien jaar het huis met een warmtepomp te verwarmen. Een half miljoen huishoudens heeft de overstap naar een alternatieve warmtebron al gemaakt. Om de overstap verder te stimuleren stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf en installatie van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of biomassaketel. Die subsidie kan bij een hybride warmtepomp oplopen van 1.500 tot 1.800 euro. Zo wordt energie besparen en duurzaam wonen extra aantrekkelijk.

Ontdek wat je zelf kunt doen

In de campagne Energie besparen doe je nu komen bewoners aan het woord die de overstap al hebben gemaakt naar een geïsoleerd huis en duurzame verwarming. Mensen die ook willen overstappen kunnen via een menu op energiebesparendoejenu.nl kijken welke maatregelen het meest energie besparen bij hun specifieke woning. Bijvoorbeeld betere isolatie van dak, gevel, vloer of ramen. Of de installatie van een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Deze apparaten kunnen de huidige CV-ketel op gas vervangen en zorgen voor een comfortabele woning. Op de website staan links naar adviseurs, leveranciers en installateurs.

Over deze campagne

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid om meer woningen en appartementen energiezuinig en duurzaam te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. En door het nemen van een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel, biomassaketel of zonnepanelen.

De campagne geeft inzicht in de mogelijkheden om je huis te isoleren en op een duurzame manier te verwarmen. Op energiebesparendoejenu.nl vind je inspirerende verhalen en zie je hoe andere woningeigenaren genieten van een goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd huis. Ook vind je hier alle informatie over kosten, besparing, eventuele subsidies, hoe het in zijn werk gaat en waar je vakkundige bedrijven kan vinden.

Meer weten? Kijk op
www.energiebesparendoejenu.nl Wil je ook regelmatig tips krijgen over energiezuinig duurzaam wonen? Like dan www.facebook.com/energiebesparendoejenu

12 januari

Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen en isolatie van start in gemeente Rheden

Op 10 januari is er een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie voor woningeigenaren in de gemeente Rheden gestart. Voor de eigenaren is het interessant omdat zij zo op hun energierekening kunnen besparen. De gemeente Rheden organiseert deze actie omdat zij streeft naar een lager energieverbruik. Op donderdag 25 januari is er een informatieavond.

Vrijwel alle woningeigenaren in de gemeente Rheden ontvangen een brief met informatie over de actie. Woningeneigenaren met een huis gebouwd voor 1976 ontvangen een brief over de inkoop van isolatie en zonnepanelen. Huizen van na dit bouwjaar zijn beter geïsoleerd. Zij ontvangen informatie over de inkoop van zonnepanelen.

Door de grootte van het project en de efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen te bieden. Hierdoor kunnen mensen de zonnepanelen- en isolatie-investeringen nog sneller terugverdienen en genieten van een warmer en comfortabeler huis. De gemeente Rheden organiseert deze actie samen met het Energieloket ELMG en Winst uit je woning. Zij nemen de organisatie op zich en ontzorgen zo de deelnemers.

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven op www.elmg.nl/winstuitjewoning.

Warme voeten
Woningen gebouwd voor 1976 zijn vaak niet of slecht geïsoleerd en verbruiken hierdoor onnodig veel energie. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost relatief weinig. Met vloerisolatie besparen mensen energie én wordt het huis een stuk comfortabeler. De vloer is warmer, waardoor zij minder last van tocht en koude voeten hebben.

Gunstige terugverdientijden
Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen loont voor alle particuliere huiseigenaren. Dankzij voortschrijdende techniek en de dalende aanschafprijs van zonnepanelen is de terugverdientijd de laatste jaren sterk gedaald. Bovendien kan iedereen de btw over de aanschaf van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit levert hen 21% extra voordeel op.

De informatieavond
De gemeente Rheden nodigt alle woningeigenaren uit voor een informatieavond op donderdag 25 januari in het gemeentehuis van gemeente Rheden (Hoofdstraat 3, De Steeg).Van 19.00 tot 19.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen en staat de koffie en thee klaar. Van 19.30 tot 20.30 uur geeft de gemeente informatie over de collectieve inkoop van isolatie en van 20.30 tot 21.30 uur over de collectieve inkoop van zonnepanelen. Mensen die alleen geïnteresseerd zijn in zonnepanelen kunnen om 20.30 uur aanschuiven

Andere vragen over het verduurzamen van woningenInwoners die interesse hebben in andere manieren van verduurzaming, kunnen kijken op de website www.elmg.nl ELMG is het energieloket voor de gemeenten Rheden, Arnhem en Renkum en heeft veel informatie beschikbaar over alle vormen van energiebesparing en verduurzaming. Het loket heeft een website en een telefonische helpdesk.

Informatie en inschrijven
Op de site www.elmg.nl/winstuitjewoning vinden geïnteresseerden alle informatie over de collectieve inkoopactie. Heeft u geen internet of heeft u vragen? Dan belt u met de helpdesk op 023-5836936.

Bron: Rheden Nieuws

5 januari

Campagne Energie besparen doe je nu start in januari

De landelijke campagne ‘Energiebesparen doe je nu’ gaat op 22 januari officieel van start. Deze campagne van de ministeries van BZK en EZK richt zich op particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren en vraagt aandacht voor isolatie en het opwekken van duurzame warmte. Dit gebeurt via reclamespots op televisie, berichten in magazines, online kanalen en op social media.

Het thema energiebesparing wordt verbreed: naast isoleren gaat het nu ook over duurzame warmte technieken, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Woningeigenaren kunnen voor deze technieken ISDE-subsidie aanvragen. Voor het nemen van isolatiemaatregelen is er alleen nog ‘Subsidie energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van Eigenaren’ beschikbaar.

In de campagne vertellen woningeigenaren waarom zij hebben geïnvesteerd in het energiezuinig maken van hun woning. Deze verhalen komen uit alle streken van Nederland. Het laat zien dat energiebesparing voor iedereen toegankelijk is en als gespreksonderwerp leeft. Of je nu woont in een rijtjeshuis of appartement. Of dat je het doet voor het milieu of kostenbesparing.

Nieuwe website
Belangrijkste informatiebron van de campagne is de website Energiebesparendoejenu.nl, die op 11 januari wordt gelanceerd. Het is een platform voor campagnematige communicatie vanuit de overheid over energiebesparende maatregelen aan het huis. Maar ook om consumenten in contact te brengen met aanbieders en adviseurs en informatie te geven over relevante subsidieregelingen.

Duurzame Aanbieder
De verwachting is dat veel huiseigenaren naar aanleiding van de campagne op zoek zullen gaan naar aanbieders die hen kunnen helpen hun huis te verduurzamen. Zorg dat uw bedrijf ook gevonden wordt en meld u vandaag nog aan als Duurzame Aanbieder.

11 december

Verkiezing 'Duurzaamste huis van Nederland'

In 2018 gaat de Nationale Duurzame Huizen Route op zoek naar het duurzaamste huis van Nederland. Huiseigenaren die trots zijn op hun duurzame woning kunnen zich aanmelden. De verkiezing vindt plaats in het najaar van 2018 waarbij de titel van het leukste, beste, meest innovatieve duurzame huis wordt uitgeroepen.

Aanmelden
Wie kans wil maken op de titel ‘Duurzaamste huis van Nederland’, kan nu al zijn huis aanmelden als voorbeeld op de website www.duurzamehuizenroute.nl
Staat je huis al op de website en wil je graag deelnemen aan de verkiezing? Meld je woning aan voor de verkiezing. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer de inschrijftermijn start.

Prijzen
Deelnemers maken kans op een juryprijs en een publieksprijs. Een professionele jury beoordeelt alle aanmeldingen. Ook het publiek kan stemmen op de ingezonden woningen voor het leukste, beste, meest innovatieve duurzame huis.


24 november

Duurzame Aanbieder maakt investeren in verduurzaming eigen woning eenvoudiger

Een totaalconcept voor particuliere woningeigenaren, waarmee zij zonder zorgen hun huizen kunnen laten verduurzamen. Daarvoor staat de Duurzame Aanbieder, een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en OnderhoudNL.

Een duurzaam gerenoveerde particuliere woning in Santpoort-Noord vormde vrijdag 24 november 2017 het decor van de uitreiking van het allereerste label van De Duurzame Aanbieder aan Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek. Dat gebeurde door voorzitters Ruud Maas en Doekle Terpstra van respectievelijk OnderhoudNL en UNETO-VNI en Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland.

Bedrijven of consortia van bedrijven mogen zich pas Duurzame Aanbieder noemen als zij hebben aangetoond dat zij woningeigenaren over mogelijke energiebesparende maatregelen kunnen adviseren, tijdens het project alle contacten met (onder-)leveranciers onderhouden en dus als enig aanspreekpunt voor de woningeigenaar fungeren en daarnaast de nodige informatie kunnen verstrekken over financierings- en subsidiemogelijkheden. Ook dienen zij na oplevering van het project te kunnen voorzien in de nodige nazorg, onder andere aan de hand van een energieprestatiegarantie.

Certificatie-instelling SKG-IKOB controleert of de deelnemende bedrijven ook werkelijk aan deze kwaliteitseisen kunnen voldoen, alvorens zij het label Duurzame Aanbieder mogen voeren. Het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben hun steun toegezegd bij de verdere bekendmaking van het initiatief.

One-stop-shop

“Het is het eerste, tastbare resultaat van een prachtige samenwerking tussen drie brancheorganisaties, die gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe de klant op het terrein van duurzaamheid meer kan worden ontzorgd dan op dit moment het geval is”, aldus Terpstra. “Nu is er één loket, waar particulieren hun vraag over duurzame investeringen kunnen neerleggen. Een loket dat ze direct in contact brengt met bedrijven die over de noodzakelijke expertise beschikken om het project vorm en inhoud te geven.”

De ambitie is hoog, onderstreept Heinis. “Het streven is om binnen een jaar tijd tenminste 600 bedrijven onder het nieuwe label te laten werken. Dat zal nog niet meevallen, want niet iedereen kan zomaar Duurzame Aanbieder worden. Je moet als onderneming over de nodige kennis en kunde beschikken, zowel van de techniek als van regelgeving en subsidiemogelijkheden. Je moet bovendien de verbinding met andere partijen in de keten kunnen maken. Met als doel om de klant zonder al te grote hobbels duurzaam te laten investeren in zijn eigen woning.”

Volgens Maas is de Duurzame Aanbieder een onmisbaar instrument om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op gang te brengen en op stoom te houden. “Met name het idee van de one-stop-shop, die de klant een compleet pakket met advies, uitvoering, begeleiding en nazorg kan aanbieden, zal er de komende jaren voor zorgen dat de verduurzaming ook in dit marktsegment echt op gang komt. En dat moet ook, want de opgave is enorm. En de tijd begint te dringen.”

24 november

Duurzame Aanbieder onderscheidt zich op groeimarkt

Het label van de Duurzame Aanbieder biedt belangrijke marktvoordelen. Niet in de laatste plaats omdat het niet voor iedereen zal zijn weggelegd, verwacht directeur Frans Zegwaart van Maas Warmtetechniek. Zijn bedrijf heeft als eerste het recht verworven om dit nieuwe keurmerk te mogen voeren.

Maas Warmtetechniek draagt verantwoordelijkheid voor de duurzame installaties van een particuliere woning in Santpoort-Noord. “Eigenaren Lotte Beugeling en Remco Schelvis hadden een duidelijke opdracht”, aldus Zegwaart. “Ze wilden van de gasmeter af.”

Om dat voor elkaar te krijgen is gekozen voor een omvangrijk pakket aan maatregelen, met daarin onder andere een warmteterugwin-installatie, warmtekoudeopslag in combinatie met een warmtepomp. Ook is gekozen voor elektrische vloerverwarming, waarvan de temperatuur per individuele zone kan worden ingesteld. Daarnaast is het leidingnetwerk voorbereid voor de installatie van zonnepanelen.

“Wij konden precies vertellen wat er allemaal mogelijk was, zonder de consument nu meteen op kosten te jagen. En het uiteindelijk resultaat mag er zijn. Dit is niet alleen een hele duurzame maar ook een hele comfortabele woning geworden.”

Die klanttevredenheid blijkt voor Zegwaart een belangrijk argument te zijn geweest om Duurzame Aanbieder te willen worden. “Je hoort vaak dat mensen achteraf spijt krijgen van hun beslissing te investeren in bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Veelal omdat de betrokken aannemer of installateur te weinig kennis in huis had en daardoor de verkeerde beslissingen zijn genomen. Dat is zonde van het geld, maar gaat ook ten koste van de motivatie.”

Als Duurzame Aanbieder hoopt hij daarin verandering te kunnen brengen. “Het verduurzamen van de eigen woning kan sneller, beter en goedkoper dan menig woningeigenaar denkt. Het is aan ons om daarvoor het bewijs te leveren. Zo bezien is het predikaat Duurzame Aanbieder een prachtig instrument om ons te onderscheiden op een van de belangrijkste groeimarkten van de komende jaren.”

24 november

Eerste Duurzame Aanbieder label uitgereikt

Vanochtend werd Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek in Haarlem, al vroeg door Bouwend Nederland, Uneto-VNI en OnderhoudNL in het zonnetje gezet. Uit handen van de drie initiatiefnemers van de Duurzame Aanbieder ontving hij het eerste Duurzame Aanbieder label van Nederland.

Maas Warmtetechniek toverde al verschillende lekke bouwvallen om in zuinige energiepaleizen. Daarbij werkte hij nauw samen met andere bouwbedrijven en glaszetters. De mogelijkheid om je als consortium te registreren als Duurzame Aanbieder ziet Frans als een groot voordeel: “ Het Duurzame Aanbieder label biedt ook kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Achter de schermen werken we met drie bedrijven, maar de klant heeft toch maar één aanspreekpunt” .

Wegwijzer in bos van aanbieders

Nu het kabinet in zijn akkoord volop inzet op de verduurzaming van woningen, bieden leveranciers allerlei duurzame oplossingen. Voor huiseigenaren wordt het hierdoor steeds lastiger om te bepalen welke oplossing in zijn situatie de beste is. Eerst vloerisolatie of eerst dubbelglas? Of toch maar zonnepanelen? Voor Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, was dit een belangrijke reden om samen met Uneto-VNI en OnderhoudNL het initiatief te nemen: “De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Het Duurzame Aanbieder label helpt de huiseigenaar bij het kiezen van de meest effectieve maatregelen in zijn situatie. Ook kan de Duurzame Aanbieder hen wijzen op mogelijkheden om de maatregelen te financieren. Zo kunnen we huiseigenaren ontzorgen bij het gehele traject van het verduurzamen van de woning”.

Onafhankelijke toetsing van criteria

Om in aanmerking te komen voor het Duurzame Aanbieder label moet de aanbieder aan een aantal criteria voldoen. Naast advisering over de mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden, onderhoudt de aanbieder ook alle contacten met (onder-)leveranciers en blijft hij ook na afronding van de werkzaamheden betrokken. Bij het volledig energieneutraal maken van de woning biedt de Duurzame Aanbieder een energieprestatiegarantie. Onafhankelijk instituut SKG-IKOB controleert of aanbieders voldoen aan de criteria en in aanmerking komen voor het label.

Campagne Energie besparen doe je nu

In januari gaat de overheidscampagne “Energie besparen doe je nu” weer van start. Duurzame Aanbieders zijn vanaf dat moment niet alleen op deze website te vinden, maar ook op de website van de campagne: www.energiebesparendoejenu.nl. Ook via de energieloketten worden huiseigenaren doorverwezen naar Duurzame Aanbieders.

24 november

Wegwijs in het oerwoud dat duurzaamheid heet

De eerste zoektocht van woningeigenaren Remco Schelvis en Lotte Beugeling naar mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren, leverde meer vragen dan antwoorden op. Dat veranderde toen zij de Duurzame Aanbieder inschakelde.

Met het oog op de toekomst van hun drie kinderen. Vanwege de alleen maar stijgende energielasten. En omdat de boel toch al grondig onderhanden moest worden genomen. Die combinatie van factoren maakte dat Remco Schelvis en Lotte Beugeling het plan opvatten om hun pas aangekochte woning ingrijpend te verduurzamen.

“We zijn als eerste op internet gaan kijken wat er allemaal mogelijk is”, aldus Schelvis. “Dan stuit je al gauw op heel veel producten en heel veel aanbieders. Maar eigenlijk had niemand echt een goed antwoord op onze vraag. Sterker nog: wat we zagen riep meer vragen op dan we aan antwoorden kregen.”

Via via kwam het stel in contact met Duurzame Aanbieder Frans Zegwaart. “Hij heeft ons de weg gewezen in het oerwoud aan mogelijkheden. Dat was in april van dit jaar. Vervolgens zijn we in een week of zes tijd tot een concreet plan gekomen.”

Mede onder druk van een aanstaande geboorte is vervolgens in de zomer keihard gewerkt om de woning gereed te krijgen. “Waarbij we als eerste de isolatie hebben aangepakt en nieuwe kozijnen hebben laten plaatsen, om vervolgens de installaties te vernieuwen.”

De investering die ermee was gemoeid is fors en zal waarschijnlijk niet worden terugverdiend. Schelvis: “Maar voor ons was duidelijk: als we het nu niet doen, doen we het nooit meer. En dan blijft het in de toekomst wel continu door ons hoofd spoken: hadden we nu maar dit, hadden we nu maar dat.”

Inmiddels is alweer de volgende fase aangebroken. “We streven ernaar om stapsgewijs toe te werken naar nul op de meter. Het voordeel is dat we nu eerst kunnen meten wat de energieprestatie van het huis is met deze installatie. Op basis van het werkelijke gebruik kunnen we vervolgens precies bepalen hoeveel zonnepanelen we nog moeten plaatsen om energieneutraal te worden. Het einde is dus nog niet in zicht.”

19 november

Alle Zuid-Hollandse nieuwbouw fossielvrij

Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw energieneutraal en fossielvrij is. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de visie Ruimte & Mobiliteit.

Deze wijziging betekent een herziening van alle nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen. Daarnaast vraagt dit veel op het gebied van elektriciteit, want alle gebouwen moeten ook volledig zelfvoorzienend zijn.

Woningen energieneutraal en fossielvrij in 2035
Bij de woningen wil deze provincie dat ze de nieuwbouw en de bestaande bouw in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Per locatie moet voor de beste oplossing worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld met een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. Zuid-Holland gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

Verder zet de provincie Zuid-Holland in op het beter benutten van bestaande ruimte, door slim om te gaan met de ruimte. Hierbij gebruikt ze methoden als het verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit dient de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren. Daarnaast stimuleert deze provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Foto: provinciehuis van Zuid-Holland (bron: Wikipedia/Dqfn13)

30 oktober

Opening eerste nieuwbouwwoning met Nul-op-de-Meter hypotheek van Nederland

Het eerste particuliere woonhuis van Nederland dat een Nul-op-de-Meter hypotheek van €25.000,- heeft gekregen is vandaag officieel in gebruik genomen door de bewoners.

Het woonhuis in Lunteren is met 39 zonnepanelen, drie zonnecollectoren en een lucht-water-warmtepomp ruimschoots energiepositief, hetgeen betekent dat het huis energie oplevert. Niet alleen goed dus voor het klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee van de bewoners!

Isolatie
Naast aandacht voor energiezuinige installaties is er nadrukkelijke aandacht besteed aan goede isolatie. De isolatiewaarde van het huis is relatief hoog door toepassing van onder meer een volledige schilisolatie met afwerking van stucwerk. In het hele huis is triple glas voor de ramen toegepast. Door daarnaast extra aandacht te besteden aan de luchtdichtheid, zonwering en nachtventilatie in combinatie met het all electric-concept met duurzame verwarmingstechnieken, is de energie-efficiëntie van het ontwerp verder verbeterd.

24 oktober

Nationale Energieverkenning presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Volgens de Nationale Energieverkenning gaat de hernieuwbare energieopwekking in Nederland sneller groeien, neemt de energiebesparing toe en het energieverbruik af.

De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe.

Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en observaties uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV). Dit rapport, opgesteld door ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS, geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat.

Lees meer over de Nationale Energieverkenning op de website van ECN.

10 oktober

Duurzame huiseigenaren openen hun deuren

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route stellen in heel Nederland huiseigenaren hun duurzame huis open. Bent u een particulier, of kent u een particulier (wellicht een klant) die het leuk vindt anderen op weg te helpen met de verduurzaming van hun woning? Meld uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl.

Particulieren die nadenken over woningverduurzaming zijn vooral geïnteresseerd in ervaringen van andere huiseigenaren. Wat hebben zij aan maatregelen genomen? Hoe hebben zij het geregeld? Wat is de verwachte opbrengst? De Duurzame Huizen Route op zaterdag 4 en 11 november 2017 biedt huiseigenaren de mogelijkheid andere huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In een ongedwongen sfeer is er alle tijd om vragen te stellen.

Duurzame Huizen Route is de laatste jaren uitgegroeid tot een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Zo kunnen er via de website vragen worden gesteld aan deelnemende huiseigenaren, zijn er opendeurdagen tijdens de eerste twee zaterdagen van november en worden er thematours georganiseerd.

Voor meer informatie, een overzicht van deelnemende woningen of het aanmelden van een woning kijk op: www.duurzamehuizenroute.nl

10 oktober

Inschrijving voor Duurzame Aanbieders geopend

Bent u aangesloten bij Bouwend Nederland, Onderhoud-NL of UNETO-VNI? Dan ontvangt u deze week een brief met de oproep u aan te melden als Duurzame Aanbieder.

U merkt het in uw dagelijkse werk vast wel: veel huiseigenaren willen best energie besparen en duurzame energie opwekken. Maar ze komen er vaak niet toe om maatregelen te nemen, vanwege de kosten, keuzestress of het gedoe. Duurzame Aanbieders maken de stap naar verduurzaming voor de klant eenvoudiger. Deze week is de inschrijving voor Duurzame Aanbieders geopend.

Het profiel is opgezet voor bedrijven die huiseigenaren met kennis en garanties kunnen bijstaan. Zo weten consumenten dat ze met deskundige bedrijven van doen hebben die de benodigde kennis hebben, advies op maat kunnen leveren en de uitvoering kunnen regisseren.

Profiel Duurzame Aanbieder
Een Duurzame Aanbieder is een bedrijf dat de onderstaande diensten levert:

 • Het geeft informatie en biedt een one-stop-shop aanbod op maat voor het energieneutraal maken van de woning.
 • Het geeft adviezen over (combinaties van) maatregelen waarmee een huiseigenaar kan starten als hij z’n woning stapsgewijs energieneutraal wil maken.
 • Het geeft informatie over de financiering (goedkope NEF-lening; subsidies, etc).
 • Het geeft een energieprestatiegarantie af bij een eindsituatie met ‘Nul op de meter’.
 • Het biedt aftersales-dienstverlening zoals servicecontracten e.d
U bent al actief in het verduurzamen van woningen. Herkent u zichzelf in het profiel van Duurzame Aanbieder? Meld u dan aan voor registratie in het register zodat huiseigenaren u kunnen vinden!